27/10/13

Marcos en alquiler

Hemos dado muchas vueltas a la idea y os la queremos presentar en primicia. A partir de ahora, y dada la situación en la que estamos, ponemos en funcionamiento un nuevo servicio pensado principalmente, pero no exclusivamente, para todos los artistas que quieran mostrar sus obras en galerías y salas de exposiciones.
Estoy hablando del nuevo servicio de alquiler de marcos, tanto de madera como de aluminio. 

Este servicio cubre las necesidades puntuales de quien necesite marcos de medidas estándar en las medidas de Figura, Paisaje y Marina, pero también en estas otras medidas más usuales:

30 x 40
40 x 50
40 x 60
50 x 70
60 x 80
70 x 100

Esto incluiría, si fuera preciso, el vidrio y la trasera, pero de momento no incluiremos el paspartú.

Aquí os dejo las diferentes molduras que entrarían en este servicio, y los colores disponibles. Tanto los colores como las molduras se pueden intercambiar.

En las imágenes inferiores podéis ver los diferentes colores que se podrán intercambiar. En esta primera foto están (de arriba a abajo): madera natural, gris forja, rojo, pardo, azul petróleo, aluminio y verde. Los tamaños son (también en orden descendente):

60 x 20 mm

49 x 30 mm

41 x 21 mm

30 x 20 mm

30 x 30 mm

30 x 15 mm

15 x 15 mm

Molduras arquitecto.En esta otro foto de abajo vemos las molduras en L, o de caja americana. Son sobre todo para lienzos, tanto de 3D - que sería la moldura color gris, como para lienzos estándar, que son las otras tres, aunque tienen altos y anchos de filo diferentes, como podréis ver.
Molduras en "L"


Por último en esta otra imagen podéis ver las molduras planas que están a disposiición de este servicio de alquiler de marcos. Los colores son: Azul, vengué, madera natural barnizada, negro y nogal.
Los tamaños también varían en el ancho y son, también como en la imagen superior, de arriba hacia abajo:

80 mm
60 mm
50 mm
40 mm

La última también es de 50 mm de ancho.Molduras planas


Como ya dije, todos los colores y tamaños son intercambiables, o sea, se puede disponer de cualquier moldura en todos los colores.

Los precios se convendrán con el interesado directamente. Para ello podéis poneros en contacto con nosotros por e-mail en esta dirección:

marcoarte@hotmail.es

O por teléfono al

659 017 907

o directamente pasando por la tienda, sita en:

C/Juan Canalejo, 2, 15003 A Coruña

Así también podréis ver mejor las molduras en cuestión, y decidir con la obra cuál le irá mejor.

10/10/13

Dous premios - concursos en Galiza. Dos premios - concursos en Galicia.

Premios Emprende Gaías Sixto-Seco

Galego

Por un lado, a Cidade da Cultura pon en marcha os premios Emprende Gaiás-Sixto Seco, que é un concurso de ideas e proxectos innovadores co que dar apoio aos emprendedores e dinamizar as industrias culturais de Galiza.

Os premios Emprende Gaiás-Sixto Seco buscan poñer en marcha ideas ou proxectos innovadores no mundo das industrias culturais artelladas en tres modalidades:
 1. Aplicacións informáticas ou proxectos culturais en internet
 2. Proxectos na área do deseño
 3. Iniciativas na área da xestión cultural

O premio en cada unha das modalidades será a incorporación gratuíta e durante doce meses ao espazo de coworking ‘Emprende Cultura Gaiás’ da Cidade da Cultura, a asistencia con todos os gastos pagos ao "Zinc Shower 2014", o maior meeting show de industrias culturais e creativas realizado en España; e apoio, asesoramento e formación por parte de Agadic durante os primeiros pasos da empresa.
Poderán participar nesta convocatoria os titulados de ciclos medios e superiores de Formación Profesional e das ensinanzas profesionais de artes plásticas, deseño e de ensinanzas deportivas.
Xunto coa solicitude de participación, os interesados deberán presentar os seus traballos e documentación acreditativa da súa formación á Fundación Cidade da Cultura de Galiza antes do 23 de novembro de 2013. O nome dos gañadores daranse a coñecer o 20 de decembro deste mesmo ano.
Castellano
Por un lado, la Ciudad de la Cultura pone en marcha los premios Emprende Gaiás-Sixto Seco, que es un concurso de ideas y proyectos innovadores con el que dar apoyo a los emprendedores y dinamizar las industrias culturales de Galicia.

Los premios Emprende Gaiás-Sixto Seco buscan poner en marcha ideas o proyectos innovadores en el mundo de las industrias culturales articuladas en tres modalidades:
 1. Aplicaciones informáticas o proyectos culturales en internet
 2. Proyectos en el área del diseño
 3. Iniciativas en el área de la gestión cultural

El premio en cada una de las modalidades será la incorporación gratuita y durante doce meses al espacio de coworking ‘Emprende Cultura Gaiás’ de la Ciudad de la Cultura, la asistencia con todos los gastos pagados al "Zinc Shower 2014", el mayor meeting show de industrias culturales y creativas realizado en España; y apoyo, asesoramiento y formación por parte de Agadic durante los primeros pasos de la empresa.
Podrán participar en esta convocatoria los titulados de ciclos medios y superiores de Formación Profesional y de las enseñanzas profesionales de artes plásticas, diseño y de enseñanzas deportivas.
Junto con la solicitud de participación, los interesados deberán presentar sus trabajos y la documentación acreditativa de su formación a la Fundación Ciudad de la Cultura de Galicia antes del 23 de noviembre de 2013. El nombre de los ganadores se darán a conocer el 20 de diciembre de este mismo año.VIII PREMIO AUDITORIO DE GALICIA PARA NOVOS ARTISTAS

Galego

Xa está aberto o prazo de presentación de obra para a oitava edición do Premio Auditorio de Galiza para Novos Artistas.
Esta convocatoria está aberta a artistas galegos ou residentes na comunidade galega e que non excedan os cuarenta anos. Os creadores poderán presentarse individualmente ou de forma colectiva, cunha soa obra (única ou como serie) inédita e orixinal.
A escultura non poderá superar os 100 kg de peso e as medidas dun cubo imaxinario de 2,50 mt de lado. Igualmente para a instalación: ésta non poderá superar os 3 x 3 mt de base e os 2 mt de altura.
No caso da pintura ou fotografía, as medidas non deberán pasar dos 2,50 x 2,50 mt para obra única ou os 4 mt incluindo espacios, tratándose dun díptico ou dunha serie.
En canto ás pezas de videoarte, enviaráse o orixinal xunto á documentación.
Dotación económica:
 • 1º premio: 6000 €.
 • 2º premio: 1000 €, xunto a una intervención na Zona C de Compostela.
 • E un accésit de 1000 €.
As obras seleccionadas participarán nunha exposición que será inaugurada o próximo ano 2014.

O xurado estará composto por diversos especialistas como:
 • Juan Carlos Meana, decano da Faculdade de Belas Artes de Pontevedra
 • Silvia Longueira, directora da Fundación Seoane
 • Mercedes Rozas, crítica e comisaria
 • Sofía Santos, coleccionista de arte e vicepresidenta do patronato do CGAC.

Os artistas deberán presentar a documentación antes do día 20 de decembro de 2013.
Máis información no número de teléfono 981552290, ou a través do correo electrónico exposicions@auditoriodegalicia.org


Castellano

Ya está abierto el plazo de presentación de obra para la octava edición del Premio Auditorio de Galicia para Nuevos Artistas.
Esta convocatoria está abierta a artistas gallegos o residentes en la comunidad gallega y que no excedan de cuarenta años. Los creadores podrán presentarse individualmente o de forma colectiva, con una sola obra (única o como serie) inédita y original.
La escultura no podrá superar los 100 kg de peso y las medidas de un cubo imaginario de 2,50 mt de lado. Igualmente para la instalación: ésta no podrá superar los 3 x 3 mt de base y los 2 mt de altura.
En el caso de pintura o fotografía, las medidas no deberán pasar de los 2,50 x 2,50 mt para la obra única o los 4 mt incluyendo espacios, tratándose de un díptico o serie.

En cuanto a las piezas de videoarte, se enviará el original junto a la documentación.
Dotación económica:
 • 1er premio: 6000 €.
 • 2º premio: 1000 €, junto a una intervención en la Zona C de Santiago de Compostela.
 • Y un accésit de 1000 €.
Las obras seleccionadas participarán en una exposición que será inaugurada el próximo año 2014.
El jurado estará compuesto por diversos especialistas como:
 • Juan Carlos Meana, decano de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra
 • Silvia Longueira, directora de la Fundación Seoane
 • Mercedes Rozas, crítica y comisaria
 • Sofía Santos, coleccionista de arte y vicepresidenta del patronato del CGAC.

Los artistas deberán presentar la documentación antes del día 20 de diciembre de 2013.
Más información en el número de teléfono 981552290, o a través del correo electrónico exposicions@auditoriodegalicia.org